Ốc Đặng: Những điều thú vị cần biết khi học

Những điều thú vị bạn cần biết về việc học với mô tả đầy đủ là:

# 1: Biết các yêu cầu là gì.

Những điều bạn cần làm để có được bằng cấp trong lĩnh vực của bạn là gì? Các quy tắc tương tự áp dụng cho việc học tập để lấy bằng của bạn.

Ví dụ, giả sử bạn muốn học Y tá. Bạn cần phải có bằng Cử nhân Điều dưỡng và Cử nhân Khoa học Y tế. Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần phải tham gia các khóa học liên quan đến cả hai lĩnh vực này. Bạn cũng có thể lấy bằng Cao đẳng Điều dưỡng nếu bạn muốn học phần Cử nhân Điều dưỡng.

# 2: Quyết định các khóa học mà bạn cần tham gia.

Sau khi bạn biết các yêu cầu là gì, bạn cần quyết định những khóa học nào bạn sẽ cần tham gia.

Nếu bạn không chắc chắn về những gì bạn cần thực hiện, bạn có thể nhận trợ giúp từ thư viện của trường đại học hoặc cố vấn hướng dẫn của bạn. Họ sẽ có thể cung cấp cho bạn các yêu cầu của khóa học và giúp bạn quyết định khóa học nào bạn cần tham gia.

# 3: Quyết định các khóa học mà bạn muốn tham gia.

Bước tiếp theo là quyết định các khóa học bạn muốn tham gia.

Bạn có thể quyết định tham gia các khóa học mà bạn muốn học hoặc các khóa học sẽ giúp ích cho bạn trong sự nghiệp của mình.

So với các yêu cầu của khóa học, bạn có thể chọn các khóa học mà bạn muốn tham gia.

# 4: Đăng ký các khóa học mà bạn cần.

Nếu bạn cần tham gia nhiều hơn một khóa học, bạn cần đăng ký tất cả chúng.

Bước đầu tiên trong quá trình này là quyết định những khóa học bạn cần tham gia. Bạn có thể sử dụng thư viện của trường đại học hoặc cố vấn hướng dẫn để giúp bạn.

Bạn cũng có thể xem lại điểm trước đây của mình và quyết định xem bạn muốn tham gia các khóa học nào.

Khi bạn biết mình cần tham gia những khóa học nào, bạn có thể đăng ký tham gia. Điều này được thực hiện bằng cách liên hệ với thư viện của trường đại học hoặc cố vấn hướng dẫn.

# 5: Lập kế hoạch.

Khi bạn biết mình cần làm gì và muốn làm gì, bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch học tập.

Có nhiều cách khác nhau để nghiên cứu. Ví dụ: bạn có thể làm bằng trực tuyến hoặc bạn có thể làm bằng đào tạo từ xa. Bạn cũng có thể tham gia vào một chương trình học kết hợp.

Cách tốt nhất để học tập là lập một kế hoạch và sau đó thực hiện nó. Bằng cách này, bạn sẽ không bị phân tâm bởi những thứ như tiệc tùng hay đi chơi với bạn bè.

# 6: Bắt đầu học.

Bước tiếp theo là bắt đầu nghiên cứu. Bạn cần bắt đầu nghiên cứu các khóa học mà bạn cần tham gia.

Bạn có thể bắt đầu học các khóa học mà bạn cần tham gia vào đầu học kỳ, hoặc bạn có thể bắt đầu học vào cuối học kỳ.

Bạn cần bắt đầu học trước thời hạn của khóa học. Bằng cách này, bạn sẽ không còn nhiều thời gian để học.

# 7: Giữ lịch trình.

Bạn cần lập một lịch trình mà bạn có thể tuân thủ. Bằng cách này, bạn sẽ không bị phân tâm bởi những thứ như tiệc tùng hay đi chơi với bạn bè.

Viết một bình luận